2018-02-18

Ceo

Ceo

Titeann ceo, ag sileadh go mín ar Ghleann na nGabhar.
Ní fhacadar a leithéid riamh cheana
(ó chuaigh an béaloideas i léig).

Luíonn ar nithe nach bhfuil ann níos mó
caidéal an pharóiste
cnámha linbh
lámhscríbhinní Gaeilge: aistriúchán a dhein
 Seán Bán an Ghleanna ar Virgil

Titeann an ceo ar nithe nach raibh riamh ann
ar an mbaguette a iompraíonn an dealbhóir
 M. Thierry Gillet tríd an mbaile
is nach baguette in aon chor é
ach go meabhraíonn a bhaile dúchais Rennes dó

Measann duine áirithe go bhféadfaí é a ithe.
Blaiseann sí spúnóg den cheo agus í sásta leis.
Foilsíonn cúpla oideas sa pháipéar áitiúil
ceo le mil, le cnónna agus mar sin de.

Duine eile á mheas gur cheart sampla a ghlacadh den cheo
is é a chur go dtí an Rialtas
ar eagla gur bhaol don phobal é.
Nach ón Rialtas a tháinig sé an chéad lá
arsa fear eile.

Níor chuaigh éinne amach ina dhiaidh sin
go dtí gur ghlan an ceo.

Fog

Fog falls, trickling softly on Glengower.
They’ve never seen the likes before
(not since the death of folklore).

It settles on things no longer there
the parish pump
a baby’s bones
Gaelic manuscripts: a version of Virgil
by one Seán Bán an Ghleanna

It falls on things that never existed
on the baguette which the sculptor
M. Thierry Gillet carries through the town
and which is not a baguette at all
but reminds him of home, Rennes

Someone decides this fog can be eaten.
She tastes a teaspoon of it and is content
publishes a few recipes in the local rag
fog with honey, with nuts . . . that sort of thing.

Someone else of a mind to take a sample of said fog
and send it up to the Government
in case it’s any danger to the public.
Another says, wasn’t it the bloody Government that issued it in the first place.

After that, no one ventured out till the fog cleared.

2018-02-17

Ginealach

Thaitin an Union Jack
go mór le daideo
na stríoca is na cearnóga:
oifigeach sráidbhaile ab ea é.

D'ardaigh daid an trídhathach.
Trodaí ar son na saoirse ab ea é.

Ardaímse bratach dhearg san aer.

I lámha mo gharmhic
tá bratach Yaincí
lena leathchéad réalta

Attoor Ravivarma

2018-02-16

Bratach dearg

coinnigh ar foluain í
an bhratach dhearg . . .
coinnigh ar foluain í

keep it flying
the red flag  . . .
keep it flying

2018-02-15

Amhrán an Avadhut: a Thús

Dattatreya


1
Go deimhin, is trí ghrásta Dé
A éiríonn ionainn eolas ar an Aontacht.
Saortar an duine ansin sa deireadh
Ón eagla mhór roimh bheatha is bás.

2
An uile ní i ndomhan seo na bhfoirmeacha
Níl iontu ach an Féin, is an Féin amháin;
Conas, mar sin, a d'adharfadh an Infinid é Féin?
Is é Síve an tIomlán is é neamhroinnte.

3
Na cúig dúile fíneálta ar de stuif an domhain iad
Is seachmall iad mar uisce i meabhalscáil ghaineamhlaigh;
Cé dó, mar sin, a n-umhlóinnse?
Mise mé féin an tAon gan smál.

4
Go dearfa, níl sa chruinne seo go léir ach mé Féin,
Ní roinnte ná neamhroinnte í.
Conas is féidir a rá fiú amháin gurb ann di?
Breathnaím uirthi, ionadh orm is alltacht.

5
Cad é, mar sin, atá i gcroí na fírinne is airde,
Croí an eolais, an ard-ghaois?
Sé seo é: "Mise an Féin, an tAon gan chruth;
Sé mo nádúr é a bheith ar fud na bhfud."

6
An t-aon Dia sin a lonraíonn san uile ní,
Atá gan chruth ar nós spéir gan néal,
Sé Féin an uile ní, íon, gan teimheal:
Sin is mise ann gan amhras ar bith.

7
Is mé an tAon síoraí do-athraithe;
Comhfhios glan mé, gan cruth ar bith.
Níl a fhios agam conas, nó cé dó
A nochtann áthas is buairt an tsaoil seo.

2018-02-14

póstaer haiku / haiku-poster


beoir fhuar lá samhraidh
í mo ghrása . . .
cuach ag glaoch


my love
is a cool beer on a summer's day . . .
a cuckoo calling

2018-02-13

Fágaim Slán Leis an mBáisteach

Fágaim Slán Leis an mBáisteach
Amach liom go moch ar maidin
chun slán a rá leis an mbáisteach
sula n-imeoidh sí:

Uisce na habhann ar dhath gorm-scláta
sciathán an ghuairdill;
na féara fada á lascadh ag an ngaoth thais;
lochán ceilte faoi na sceacha
ar crith le teann neamhchinnteachta.

An fuadar seo is an liú
goltraí atá ann don bhliain atá ag imeacht,
á chanadh i nguthanna atá níos láidre ná mo ghlórsa.

Cuirimse leis an gcurfá, sin uile,
agus mé buíoch as gach
a bhfuaireas-sa ón mbáisteach:

mo spiorad á uisciú aici,

an domhan á leasú,

ainmneacha a cuid páistí fiáine á múineadh dom
de réir mar a bhláthaíodar:
ar dtús sna fálta sceach,

ansin san aigne.
 
Thug sí dom gile
an mhaidneachain
is mé ag siúl léi
thar na cnoic,
scáileanna na hoíche glanta dínn,

I dtreo is gur fhilleas abhaile,
mo shúile glas-ghlónraithe,
í cruinnithe orm gach áit
chun loinnir a  thabhairt dom’ chneas.

Go moch ar maidin
d’fhágas slán ag an mbáisteach,
ach gabhann mo chroí léi anois.
Ar ball,

is í ag cúlú ó na goirt
fágfaidh sí spéartha glana ina diaidh
a bhfáilteodh daoine eile rompu,

ach ní mise.

Is mé an páiste fearthainne aici,
ach ní thig léi mé a thabhairt léi,
san ithir atáimse fréamhaithe ní sa spéir.

Beidh orm fanacht go bhfillfidh sí,
is í ag teacht go teann an fharraige anall,
boiseog á tabhairt aici don ghrian,
do m’fháscadh chuici féin arís.

Tanya Mendonsa


2018-02-12

Chanting, chanting the Beloved's name by Bulleh Shah

Leagan Béarla: Ivan M. Granger

Bunteanga: Puinseáibis


Chanting, chanting the Beloved's name,
I am myself become the Beloved.

Whom then does that Name
     now name?


Ainm an Leannáin á Chanadh

Ainm an Leannáin á chanadh agam
Is mise eisean anois, an Leannán.

Cé, mar sin, a ainmníonn an tAinm sin
      anois?